Werkbaar beroep of stresserende job?

ratrace: mannetje loopt in rad voor ratjesDe werkbaarheid of de kwaliteit van de jobs van kortgeschoolde arbeiders is sinds 2004 verbeterd. Dat komt omdat in 2010 meer kortgeschoolde arbeiders een job hebben die leerkansen biedt. Toch blijft de kloof met andere beroepsgroepen erg groot. Kortgeschoolde arbeiders komen immers vaker in routinejobs met weinig leer-kansen terecht.

Het plaatje voor kader- en directieleden ziet er helemaal anders uit. Van problemen op het vlak van leermogelijkheden is hier nauwelijks sprake. Het werk is meestal boeiend en motiverend. Daartegenover staat dat veel kader- en directieleden door de hoge werkdruk kampen met werkstress en problemen om werk en privé in balans te houden.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd.