Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang

De SERV/Stichting Innovatie & Arbeid onderzocht de drempels en hefbomen voor zelfstandig ondernemerschap in de kinderopvang. Naast een online enquête die 469 (potentiële) starters, gevestigde zelfstandigen en gestopte zelfstandigen invulden, werden ook 14 diepte-interviews afgenomen. Hoewel de enquête en de gesprekken werden afgenomen tijdens de coronacrisis lijkt de impact van de pandemie eerder beperkt.