Werkstress bij werknemers in ploegen- of nachtdienst

Werkstress bij werknemers in ploegen- of nachtdienst

Zowel voor nacht- als voor ploegenwerk bekijkt de nota drie aspecten. Komt de informatie uit de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot het voorkomen van resp. nacht-en ploegenarbeid overeen met andere informatiebronnen? Is er een relatie tussen resp. nacht- en ploegenarbeid met werkstress?  Hoe speelt professioneel plannen van uurroosters in deze relatie?