Werkdruk in weverijen. De organisatie kan het verschil maken

Werkdruk in weverijen. De organisatie kan het verschil maken

STV-Innovatie & Arbeid kijkt naar stress vanuit een eigen perspectief: hoe komt het dat er duidelijke
verschillen opduiken in de ‘collectieve’ beleving van stress op het werk tussen ondernemingen?
Wij zoeken antwoorden in kenmerken van arbeids- en bedrijfsorganisatie. Dat is belangrijk voor
ondernemingen, want zo krijgen ze inzicht in de hefbomen die ze zelf in handen hebben
om aan dit aspect van stress te sleutelen. In nauwe samenspraak en overleg met de Vlaamse
sociale partners uit de textielindustrie, vonden we 13 weverijen bereid om een organisatie-screening
uit te voeren én om deze gegevens terug te koppelen naar de stress-scores van de wevers. In elk van deze ondernemingen worden op dit ogenblik initiatieven genomen op basis van de onderzoeksresultaten.
Deze brochure is opgevat als een soort checklist die andere ondernemingen (uit de textielsector, maar ook ruimer) wil helpen om te kijken naar hun organisatiekenmerken vanuit ‘stress’-perspectief.