Werkbaarheidsprofiel zorg/onderwijsfunctie

Werkbaarheidsprofiel zorg/onderwijsfunctie

In 2010 had 56,6% van de medewerkers in een zorg/onderwijsfunctie werkbaar werk, in 2004 lag dat aandeel ongeveer even hoog. In vergelijking met de andere beroepsgroepen ligt het aandeel van de zorg/onderwijsfuncties met motivatieproblemen en/of onvoldoende leermogelijkheden lager, voor werkstress en werk-privébalansproblemen zien we het omgekeerde. Het hoge aandeel zorg/onderwijsmedewerkers met hoge werkdruk (30,2) en/of emotioneel belastend werk (40,6%) ligt hiervoor aan de basis.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd. 

Alle informatie voor de onderwijs- of zorgfunctie is samengevat in een fiche.