Werkbaarheidsprofiel zorgmedewerker 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel van de zorgmederker op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

In 2010 heeft 62,4% van de zorgmedewerkers in Vlaanderen een werkbare job. Dat is meer dan bij andere werknemers in Vlaanderen die vaker een job hebben die minder motiverend is en/of minder leerkansen biedt. Op het vlak van werkstress is er evenwel geen verschil, ongeveer 3 op 10 heeft stresserend werk. Opvallend is dat de 'drukke' jobs bij de zorgmedewerkers toegenomen zijn tussen 2004 en 2010. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor van de SERV – Stichting Innovatie & Arbeid.