Werkbaarheidsprofiel uitvoerend bediende 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

In 2010 had 56,1% van de uitvoerende bedienden werkbaar werk, in 2004 lag dat aandeel op 53,7%. In vergelijking met de andere beroepsgroepen ligt het aandeel van de uitvoerende bedienden met werkstress en/of problemen in de werk-privébalans lager, voor motivatieproblemen en/of onvoldoende leermogelijkheden zien we het omgekeerde. Het hoge aandeel uitvoerende bediende met routinematig werk (29,1%) en/of onvoldoende autonomie ( 17,2%) ligt hiervoor aan de basis.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd. 

 

Alle informatie voor de uitvoerend bediende is samengevat in een fiche.