Werkbaarheidsprofiel onderwijzend personeel 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel van het onderwijzend personeel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

57,5% van het onderwijzend personeel in Vlaanderen heeft een werkbare job. Hun job zat in 2010 goed voor zowel werkstress, motivatie, leermogelijkheden als voor werk-privé-balans. In 2004 was de situatie ongeveer hetzelfde (58%). Zowel in 2004 als 2010 zien we dat heel veel leerkrachten/docenten met plezier aan de slag zijn maar dat een zeer grote groep ook aan werkstress lijdt door hoge taakeisen en emotionele belasting. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsmonitor van de SERV – Stichting Innovatie & Arbeid.