Werkbaarheidsprofiel metaalarbeider 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel van metaalarbeiders op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

In deze nota wordt een werkbaarheidsprofiel geschetst van de metaalarbeider. Op basis van de data van de werkbaarheidsenquête van 2010 gaan we na op welke wijze de werkbaarheid van de job van de metaalarbeider verschilt van andere werknemers in Vlaanderen. Daarnaast maken we een vergelijking met 2004.