Werkbaarheidsprofiel leidinggevenden

Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor werknemers, 2004- 2013

Ruim de helft van de uitvoerend bedienden (59,2 %) en arbeiders (57,7%) die leiding geven ervaren hun werk als werkbaar. De werkbaarheid van hun job ligt beduidend hoger dan bij de doorsnee werknemers in Vlaanderen (54,6 %). Beide groepen hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen dan niet-leidinggevenden. Voor professionals, (midden)kader en directieleden die leiding geven komt de werkbaarheid van hun job meer onder druk te staan (56,4 %) door een hogere werkstress en een moeilijker evenwicht tussen werk en privéleven.