Werkbaarheidsprofiel kortgeschoolde arbeider 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

De werkbaarheid of de kwaliteit van de jobs van kortgeschoolde arbeiders is sinds 2004 verbeterd. Dat komt omdat in 2010 meer kortgeschoolde arbeiders een job hebben die leerkansen biedt. Toch blijft de kloof met andere beroepsgroepen erg groot. Kortgeschoolde arbeiders komen immers vaker in routinejobs met weinig leer-kansen terecht.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd.

Alle informatie voor de kortgeschoolde arbeiders is samengevat in een fiche.