Werkbaarheidsprofiel kader-directie 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

Tussen 3004 en 3010 is de werkbaarheidssituatie van kader- en directieleden nauwelijks gewijzigd. Enerzijds zien we een grote groep met motiverend werk dat veel leerkansen biedt; Anderzijds worden heel veel kader- en directieleden geconfronteerd met werkstress (33,8%) en problemen om werk- en privé in evenwicht te houden (24%). De hoge taakeisen en het werken tegen strakke deadlines zijn daar uiteraard niet vreemd aan. Uit de werkbaarheidsenquête blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft (53,4%) onder hoge werkdruk moet presteren en dat meer dan een derde (36,7%) emotioneel belastend werk heeft. Het temperen van de arbeidsbelasting is hier dan ook aandachtspunt nummer één om die jobs werkbaar te houden.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd.

Alle informatie voor het kader-directie is samengevat in een fiche.