Werkbaarheidsprofiel geschoolde arbeider/technicus 2004-2010

Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010

In 2010 had 55% van de geschoolde arbeiders/technici werkbaar werk, in 2004 was dat aandeel even hoog. In vergelijking met de andere beroepsgroepen ligt het aandeel van de geschoolde arbeiderswerknemers/technici met werkstress en/of problemen in de werk-privébalans lager, voor motivatieproblemen of onvoldoende leermogelijkheden zien we het omgekeerde. Het hoge aandeel geschoolde arbeiders/technici met routinematig werk (26,3%), onvoldoende autonomie ( 28%) en/of fysiek belastende arbeidsomstandigheden (32,1%) ligt hiervoor aan de basis.

De Stichting Innovatie & Arbeid heeft voor zes beroepsgroepen de informatie uit de werkbaarheidsmonitor 2010 verder geanalyseerd.

Alle informatie voor de geschoolde arbeiders/technici is samengevat in een fiche.

Lyon