Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in zes sectoren

Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid in 2013

personeel aan het werk in de keukenDit rapport geeft een overzicht van  de resultaten van de meting van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013 voor de zelfstandige ondernemers voor zes sectoren: bouwsector, handel, vrije beroepen, horeca, productie/transport en land- en tuinbouw. Enerzijds wordt aandacht toegespitst op vier facetten van de arbeidskwaliteit (werkbaarheidsindicatoren): de psychische vermoeidheid, het welbevinden in het werk, de leermogelijkheden en de werk-privé-balans. Anderzijds wordt ook ingezoomd op vier kernfactoren uit de arbeidssituatie die de werkbaarheid van de jobs bedreigen of bevorderen (risico-indicatoren): de werkdruk, de emotionele belasting, de taakvariatie en de (fysieke) arbeidsomstandigheden. Voor 2013 worden de cijfers voor elke sector vergeleken met het gemiddelde voor de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Voor de bouwsector, de handel en de vrije beroepen wordt ook de evolutie van de werkbaarheids- en risico-indicatoren tussen 2007-2013 in kaart gebracht. Twee markante vaststellingen zijn dat het aandeel dat problematisch scoort voor welbevinden bij de vrije beroepen tussen 2007 en 2013 toegenomen is van 4,9% tot 8,1% en dat het aandeel dat problematisch scoort voor werkdruk in de bouwsector gedaald is van 52,8% tot 36,2%.