Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de landbouw

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

Precies de helft (50%) van de zelfstandige ondernemers in de landbouw heeft in 2019 werkbaar werk. Dit aandeel is niet significant gewijzigd ten opzichte van de meting in 2013 en wijkt ook niet significant af van de werkbaarheidsgraad bij de volledige populatie van zelfstandige ondernemers.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de landbouwsector in 2019:

  • 34,9% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 12,5% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen;
  • 8,7% kampt met motivatieproblemen, bij 5,1% gaat het om ernstige demotivatie;
  • 3,6% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, er zijn geen zelfstandige ondernemers met een ernstig leerdeficit;
  • 43,4% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 18,2% gaat het om een acuut werk-privé-conflict.