Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

Bijna zes op de tien (57,6%) van de zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten heeft in 2019 werkbaar werk. De sector scoort daarmee (als enige) beter dan het vooropgestelde doel (55%) in het Pact 2020. Uiteraard zien we ook nog bij een grote groep kwaliteitsproblemen in het werk.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten in 2019:

  •  30% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 9,7% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen;
  •  8,9% kampt met motivatieproblemen, bij 2,2% gaat het om ernstige demotivatie;
  •  2,2% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 0,2% is er een ernstig leerdeficit;
  •  22,7% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 5,5% gaat het om een acuut werk-privé-conflict.