Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de handel

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

Minder dan de helft (45,7%) van de zelfstandige ondernemers in de handel heeft in 2019 werkbaar werk. Dit aandeel is niet significant gewijzigd ten opzichte van de nulmeting in 2007.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de handel in 2019:

  •  38,6% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 10,5% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen;
  •  13,1% kampt met motivatieproblemen, bij 6% gaat het om ernstige demotivatie;
  •  6% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 0,6% is er een ernstig leerdeficit;
  •  32,2% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 12,3% gaat het om een acuut werk-privé-conflict.