Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de bouwsector

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

Iets meer dan vier op de tien (42%) van de zelfstandige ondernemers in de bouwsector heeft in 2019 werkbaar werk. Dit aandeel ligt lager dan het gemiddelde voor de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen (50,1%).

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de bouwsector in 2019:

  • 45,2% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 16,9% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen;
  • 11,9% kampt met motivatieproblemen, bij 3,8% gaat het om ernstige demotivatie;
  • 3,5% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 0,3% is er een ernstig leerdeficit;
  • 38,6% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 13,7% gaat het om een acuut werk-privé-conflict.