Werkbaar werk voor werknemers in micro-ondernemingen

Werkbaarheidsprofiel op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2013

De werkbaarheidsgraad voor werknemers tewerkgesteld in micro-ondernemingen bedraagt in 2013 57,4% en ligt daarmee hoger dan de werkbaarheidsgraad in de overige ondernemingen. Dat betekent dat meer dan de helft van de werknemers in micro-ondernemingen een job heeft met het kwaliteitslabel 'werkbaar werk'.