Werkbaar werk bij werknemers naar beroepsgroep

Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid 2004-2013

15 getekende mannetjes in een frame van 5 op 3Van alle werknemers in Vlaanderen heeft iets meer dan de helft (54,6%) een werkbare job. Bij de zorgmedewerkers, waar ongeveer zes op tien werkbaar werk heeft, is de situatie duidelijk beter. Slechter af zijn de kortgeschoolde arbeiders bij wie de werkbaarheidsgraad slechts 37,6% bedraagt.  Dat blijkt uit de werkbaarheidsprofielen die de Stichting Innovatie & Arbeid uittekende voor de kortgeschoolde arbeiders, geschoolde arbeiders en technici, uitvoerend bedienden, middenkaders en professionals, kader- en directieleden, zorgmedewerkers en onderwijskrachten.