Werkbaar werk vrouwelijke zelfstandige ondernemers 2007-2010

Zowel voor mannen als vrouwen in een zelfstandig beroep zien we dat meer dan een derde kampt met werkstress en problemen om werk en privé in balans te houden. Het verschil tussen mannen en vrouwen is niet significant. Motivatieproblemen en problemen op het vlak van leermogelijkheden komen minder voor maar er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Verhoudingsgewijs zijn er meer mannen met motivatieproblemen (9,1% versus 6,2%) en omgekeerd zijn er meer vrouwen die onvoldoende leermogelijkheden vinden in hun beroepsactiviteit (6,6% versus 4%).