Werkbaar werk in Vlaanderen. Nulmeting Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004

Werkbaar werk in Vlaanderen. Nulmeting Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004

In 2004 werd een eerste meting uitgevoerd bij 12.000 Vlaamse werknemers. Met de enquête krijgen we voor het eerst een nauwkeurig beeld van de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt. De enquête zal in 2007 en 2010 herhaald worden zodat we kunnen weten hoe de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen evolueert.Deze brochure vat de voornaamste bevindingen van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 samen. Meer uitgebreide informatie is te vinden op www.serv.be/werkbaarwerk.