Werkbaar werk in de textielverzorgingssector. De organisatie maakt het verschil

Werkbaar werk in de textielverzorgingssector. De organisatie maakt het verschil

In dit onderzoek staat de relatie centraal tussen de manier waarop het wasproces georganiseerd is en de kwaliteit van het werk. Een goed georganiseerd wasproces kan stress voorkomen en de motivatie van de werknemers bevorderen. In zo’n situatie spreken we van werkbaar werk.  De concrete invulling van organisatiekenmerken kan werkbaar werk bevorderen. Productiegebonden storingen worden natuurlijk zoveel mogelijk beperkt. Ergonomisch kan gezocht worden naar werkhoudingen en werkomstandigheden die zo min mogelijk belastend zijn. Door enerzijds bandwerk te vermijden en anderzijds polyvalentie (meer dan 2 taken) na te streven wordt beter gescoord op de werkbaarheid. Idem bij een ter harte genomen kwaliteitszorg. Een goed competentiebeleid streeft ernaar dat iedereen voldoende informatie heeft en voldoende opgeleid is om het werk uit te voeren. ‘Sterke’ of talentvolle leidinggevenden die duidelijk communiceren en toegankelijk zijn voor de werknemers staan borg voor effectief leiderschap. Maar ook rond aspecten zoals loon, arbeidsduur of de perceptie van de toekomst van de job kunnen verschillende keuzes gemaakt worden.
In bedrijven die oog hebben voor de werkbaarheid zijn werknemers minder ziek, hebben ze minder gezondheidsklachten en zijn ze meer gemotiveerd.
Bij de brochure hoort een test om uw bedrijf te kunnen vergelijken met het gemiddelde van de sector.
Van het onderzoek bestaat ook een informatiedossier
Verdonck, G. Werkbaar werk in de textielverzorgingssector. Risico-indicatoren en arbeidsorganisatie, SERV  STV Innovatie & Arbeid  Brussel, 2005.