Werkbaar werk: ongewenst gedrag 2004-2010

Werkbaar werk: ongewenst gedrag 2004-2010

In de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid wordt periodiek gepeild naar het ongewenst gedrag op het werk. Daaruit blijkt dat de confrontatie met lichamelijk geweld en/of ongewenst seksueel gedrag toegenomen is en dat het pestgedrag ongeveer gelijk gebleven is. Bij ongewenst gedrag moet niet enkel gedacht worden aan collega's of leidinggevenden. Veelal maken ook klanten, patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst gedrag. Contactberoepen houden dan ook het grootste risico in om met ongewenst gedrag geconfronteerd te worden.