Troeven en uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio

Een onderzoek bij bedrijven uit de sectoren bouw, recyclage en logistiek

De Budaregio, ten noorden van Brussel, op de grens van het Vlaams en Brussels gewest, kent een (her)ontwikkeling. Veel van de vroegere industrie is verdwenen, maar nieuwe bedrijven en organisaties komen er zich vestigen en tal van studies en initiatieven zetten het gebied weer op de kaart. De regio heeft belangrijke troeven voor bedrijven en werknemers, maar er moeten ook uitdagingen worden aangepakt om de ontwikkeling verder te ondersteunen.

Dat blijkt uit algemeen cijfermateriaal en uit informatie verzameld door de Stichting Innovatie & Arbeid bij zes bedrijven uit de bouw, recyclage en logistiek. Zowat één op vijf bedrijven in het gebied is actief in één van deze sectoren die mee het DNA van de regio bepalen.

Er zijn kansen voor de bestudeerde bedrijven in het gebied. Verschillende onder hen willen zelfs uitbreiden. Maar ook bedrijven uit andere sectoren zijn er actief, en nieuwe, ook dienstverlenende ondernemingen vinden er een plek. De centrale ligging is een pluspunt alsook de mogelijkheid om activiteiten voor het gebied zelf te ontplooien. Bovendien een omgeving met een groeiende bevolking en mogelijke economische groei. In de bestudeerde bedrijven en regio zijn er jobs voor hooggeschoolden, maar vooral voor arbeiders met een diploma secundair onderwijs, maar ook mogelijkheden voor kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond. Veel personen uit de omgeving zijn er aan de slag. De bestudeerde bedrijven leren specifieke vaardigheden op de werkvloer aan, zo ook talenkennis, belangrijk in het gebied.

Maar er zijn uitdagingen. De vaardigheden die bedrijven zoeken en de competenties van de grote groep werkzoekenden in de omgeving stemmen niet altijd overeen. Werk aan de winkel voor een betere matching. De bedrijven willen onder meer daarvoor een nauwere samenwerking met sectorfondsen, andere ondernemingen, scholen en arbeidsbemiddeling. Om hun economische positie te verbeteren willen ze ook meer stappen zetten naar (nog) meer duurzame activiteiten. Ze kunnen een partner zijn in het uitbouwen van een duurzame regio en mogelijk bijdragen tot een circulaire economie. Met het oog op hun investerings- en bedrijfsbeleid willen ze verder ook oplossingen voor de mobiliteitsproblemen, een aantrekkelijker omgeving en meer duidelijkheid en afstemming inzake regelgeving en plannen van gemeenten, gewesten en het federale niveau, die op meerdere domeinen bevoegd zijn voor het gebied.

Het onderzoek liep in samenspraak met het BUDA+-project van verschillende partners:  Vilvoorde, Machelen, Brussel, Perspective.Brussels (Planbureau Brussel), het Vlaams Departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en Citydev.Brussels (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels gewest), en toetredende partners Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, VOKA Metropolitan en BECI (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel). Dit project bekijkt de ruimtelijke ordening, de mobiliteit en de mogelijke economische activiteiten en tewerkstelling in het gebied. Het maakt deel uit van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams en het Brussels Gewest.