Technische nota Werkbaar werk bij zes beroepsgroepen: werknemers 2010

Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid voor werknemers voor zes beroepsgroepen 2004-2010

Deze nota rapporteert de resultaten van de meting van de Vlaamse werkbaarheidsmo-nitor 2004-2010 voor de werknemers voor zes beroepsgroepen:

  • ongeschoolde of geoefende arbeiders
  • geschoolde arbeiders, technici
  • uitvoerende bedienden
  • zorg- of onderwijsfuncties
  • middenkaders of professionals
  • kaders of directies

De nota verstrekt aan de geïnteresseerde lezer de methodologische basis voor de dossiers die voor deze beroepsgroepen werden opgemaakt. Centraal staat de evolutie van de vier werkbaarheidsindicatoren (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans) en de zes risico-indicatoren (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, relatie directe leiding en arbeidsomstandigheden).