Technische nota: Werkbaar werk bij zes beroepsgroepen loontrekkenden 2004-2007. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid voor loontrekkenden voor zes beroepsgroepen 2004-2007

Technische nota: Werkbaar werk bij zes beroepsgroepen loontrekkenden 2004-2007. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid voor loontrekkenden voor zes beroepsgroepen 2004-2007

Deze nota rapporteert de resultaten van de meting van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor de loontrekkenden voor zes beroepsgroepen: ongeschoolde of geoefende arbeiders, geschoolde arbeiders, technici uitvoerende bedienden, zorg- of onderwijsfuncties, middenkaders of professionals, kaders of directies.