Technische nota Werkbaar werk - pensioen werknemers

Werkbaar werk en de inschatting van werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten? Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010.

Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot de inschatting van de werknemers om hun job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. We gaan na of deze inschatting verschilt voor verschillende deelpopulaties en vergelijken ook de gegevens van 2007 met de gegevens van 2010. Verder kijken we ook welke factoren in de arbeidssituatie een verklaring kunnen bieden waarom werknemers denken het niet tot hun pensioen vol te houden in hun huidige job.

Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen met deze nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking stellen aan de geïnteresseerde lezer. 

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe