Technische nota Werkbaar werk kortgeschoolde arbeiders

Spelen voor werkbaarheid van kortgeschoolde arbeiders gender en leeftijd een rol? Toetsing op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007-2010

In deze nota analyseren we meer in detail de resultaten van de kortgeschoolde arbeiders. De werkbaarheidsgraad van kortgeschoolde arbeiders contrasteert sterk met het Vlaamse gemiddelde. Dat bleek reeds uit het beroependossier dat de Stichting Innovatie & Arbeid heeft opgemaakt over de kortgeschoolde arbeider[1]. Het opkrikken van de werkbaarheidsgraad voor kortgeschoolde arbeiders vraagt extra aandacht met de doelstellingen geformuleerd in het Pact 2020 voor ogen.

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe