Technische nota: Werkbaar werk en overwerk in 2007

Technische nota: Werkbaar werk en overwerk in 2007

Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor rond overwerk. In de werkbaarheidsmonitors van 2004 en 2007 worden een aantal concrete vragen gesteld over het overwerk. In 2004 is gevraagd hoe frequent er wordt overgewerkt (nooit, soms, vaak, altijd) en of dit overwerk kan worden gerecupereerd. In 2007 worden nog een aantal bijkomende vragen gesteld: wordt de werknemer tijdig geïnformeerd over het overwerk en hoeveel overwerk presteert hij gemiddeld per week?