Technische nota: werkbaar werk en overwerk

Technische nota: werkbaar werk en overwerk

Bijna 90% van de werkende Vlamingen slaagt er in om werk en privé doorgaans goed met elkaar te combineren. Bij 11,8% of zowat 245.000 Vlaamse werknemers lukt dat niet. De jobeisen maken dat deze werknemers systematisch moeilijkheden ervaren om hun beroepsbezigheden en hun gezins- en sociaal leven op elkaar af te stemmen.