Technische nota Toelichting bij de focus Karasek

Technische nota Toelichting bij de focus Karasek

Vaak wordt gesteld dat werkstress niet zozeer een kwestie is van te hoge taakeisen maar vooral van een tekort aan regelmogelijkheden of zeggenschap in het werk. Uit de data van de werkbaarheidsmonitor blijkt dat die regelmogelijkheden inderdaad erg belangrijk zijn maar dat ook de taakeisen binnen haalbare grenzen moeten blijven om werkstress te voorkomen.