Technische nota: Gender en leermogelijkheden in het werk

Technische nota: Gender en leermogelijkheden in het werk

Uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van 2007 blijkt dat (verhoudingsgewijs) meer vrouwen dan mannen een job hebben die onvoldoende leermogelijkheden biedt. Ook in 2004 was dat het geval. Voor twee aspecten, met name de formele opleidingskansen en de intrin-sieke jobgebonden leerkansen, kijken we hoe het verschil zich (al dan niet) manifesteert in grotere en kleinere bedrijven, in verschillende leeftijdsgroepen, beroepsgroepen en bij voltij-ders en deeltijders. Voor deze vergelijking beperken we ons tot de recentste gegevens van 2007.
Verder kijken we welke risico’s in de arbeidssituatie de verschillen kunnen duiden.
Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen met deze nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking stellen aan de geïnteresseerde lezer.