Technische nota belastende arbeidsomstandigheden zelfstandigen

Technische nota belastende arbeidsomstandigheden bij zelfstandige ondernemers in Vlaanderen 2007-2010

Met de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid worden een aantal kenmerken van de arbeidssituatie in beeld gebracht die de werkbaarheid of de kwaliteit van een job bij zelfstandige ondernemers, in positieve of negatieve zin kunnen beïn-vloeden. Het gaat om de werkdruk, de emotionele belasting, de afwisseling in het werk en de fysieke arbeidsomstandigheden. In 2007 werkte 17,2% van de zelfstandige on-dernemers onder fysiek belastende arbeidsomstandigheden en in 2010 was dat 15,9%.

In deze nota bekijken we de problematiek van de fysieke arbeidsomstandigheden in meer detail zodat we het probleem beter kunnen duiden en/of nuanceren. Eerst geven we aan hoe het concept precies gemeten wordt met de werkbaarheidsmonitor. Vervolgens kijken we naar de evolutie tussen 2007 en 2010 voor acht belastende arbeidsas-pecten en maken daarbij een onderscheid naar leeftijd, geslacht, ondernemingsdimensie en sector.