StIA-werkprogramma 2019

De volgende onderzoeksprojecten lopen of worden opgestart:

  • Uitvoering van de werkbaarheidsmeting 2019.
  • Uitbrengen van de resultaten van de ondernemingsenqu√™te 2018: circulaire economie, digitalisering en aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen.
  • Onderzoek naar praktijkvoorbeelden van digitalisering en industrie 4.0 in de maakindustrie.
  • Onderzoek naar duurzame loopbanen bij zelfstandige ondernemers in de horeca.
  • Onderzoek naar de nood aan werkkrachten in de veeteeltsector.
  • Kansen tot werk en opleiding in de BUDA-regio.
  • Onderzoek over digitale connectiviteit op en buiten de werkvloer.
  • Samenwerking op bedrijventerreinen.

Er wordt ook ingezet op diverse valorisatie-activiteiten, zoals verdere uitbouw van de website www.werkbaarwerk.be en een event over hoe aan de slag rond werkbaar werk, in het kader van de uitvoering van het Actieplan Werkbaar Werk.