Sectorprofiel werkbaar werk: Zelfstandige ondernemers in de bouwsector

Sectorprofiel werkbaar werk: Zelfstandige ondernemers in de bouwsector

In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse Regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd volwaardig werk hebben (werk-zaamheidsgraad) maar ook dat ook de kwaliteit van het werk (werkbaarheidsgraad) verbetert. Om die kwaliteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde STV-Innovatie & Arbeid de ‘werkbaarheidsmonitor’. In 2007 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse zelfstandige ondernemers. Een vervolgmeting is gepland in 2010. In deze nota brengen we in vijf rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de zelfstandige ondernemers in de bouwsector: 1.Werkbaarheidsgraad in de bouwsector.