Sectorprofiel werkbaar werk : Openbaar bestuur

Sectorprofiel werkbaar werk : Openbaar bestuur

In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd een volwaardige job hebben (werkzaamheidsgraad) maar ook dat ook de kwaliteit van de jobs (werkbaarheidsgraad) verbetert.
Om die kwaliteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde STV-Innovatie & Arbeid de ‘werkbaarheidsmonitor’. In 2004 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse loontrekkenden. Vervolgmetingen zijn gepland in 2007 en 2010. Voor veertien sectoren zijn de belangrijkste resultaten samengebracht in een sectorprofiel.
In dit sectorprofiel vindt u de belangrijkste gegevens voor het openbaar bestuur. Hoeveel werknemers uit de sector hebben een werkbare job? Wat zijn de voornaamste werkbaarheids-knelpunten (werkstress, (de)motivatie, onvoldoende leermogelijkheden, onevenwichtige werk-privébalans)? Welke werkbaarheidsrisico’s (werkdruk, emotionele belasting, onvoldoende afwisseling en/of autonomie, onvoldoende sociale steun, belastende fysieke arbeidsomstan-digheden) kenmerken de arbeidssituatie van werknemers uit het openbaar bestuur en vormen de sleutel voor een hogere werkbaarheidsgraad?