Sectorprofiel werkbaar werk: Gezondheids- en welzijnszorg

Sectorprofiel werkbaar werk: Gezondheids- en welzijnszorg

In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse Regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd een volwaardige job hebben (werkzaamheidsgraad) maar ook dat ook de kwaliteit van de jobs (werkbaarheidsgraad) verbetert. Om die kwaliteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid de 'werkbaarheidsmonitor'. In 2004 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse werknemers. De tweede meting werd uitgevoerd in 2007 en de derde in 2010.

In deze nota brengen we in drie rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de gezondheids- en welzijnszorg: 

  • Vergelijking werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg – Vlaanderen in 2010
  • Evolutie werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg 2004-2010
  • Risicoprofiel voor de werkbaarheidsknelpunten in de gezondheids- en welzijnszorg 2010

Alle informatie voor de gezondheids- en welzijnszorg is samengevat in een fiche.