Sectorprofiel werkbaar werk: Financiële sector

Sectorprofiel werkbaar werk: Financiële sector

In het Pact 2020 spraken de Vlaamse Regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd een volwaardige job hebben (werkzaamheidsgraad) maar ook dat ook de kwaliteit van de jobs (werkbaarheidsgraad) verbetert. Om die kwaliteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid de 'werkbaarheidsmonitor'. In 2004 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse werknemers. De tweede meting werd uitgevoerd in 2007 en de derde in 2010.

In deze nota brengen we in drie rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de financiële sector: 

  • Evolutie werkbaar werk in de financiële sector 2004-2010
  • Vergelijking werkbaar werk in de financiële sector – Vlaanderen in 2010
  • Risicoprofiel voor de werkbaarheidsknelpunten in de financiële sector 2010

Alle informatie voor de financiële sector is samengevat in een fiche.