Sectoren verder aan de slag met werkbaar werk in de convenants 2016-2017

Uit de inventaris van de sectorconvenants 2016-2017 blijkt dat het werkbaarheidsvraagstuk een prominente plaats heeft verworven op de agenda van de sectoren en de sectorale opleidingsfondsen. In 28 van de 33 convenants staan een of meerdere acties ‘met een werkbaarheidslabel’ in de steigers. In het rapport ‘Sectoren verder aan de slag met werkbaar werk in de sectorconvenants 2016-2017’ brengt de Stichting Innovatie & Arbeid deze projecten en plannen gedetailleerd in kaart.

Contact