Profiel voor zelfstandige ondernemers die in 2007 een groei of uitbreiding van hun activiteiten verwachten

Profiel voor zelfstandige ondernemers die in 2007 een groei of uitbreiding van hun activiteiten verwachten

In deze nota brengen we de belangrijkste gegevens samen voor de zelfstandige ondernemers die voor de nabije toekomst (3 à 5 jaar) een groei of uitbreiding van de activiteit verwachten.
We vergelijken de gegevens met deze van de zelfstandige ondernemers die verwachten dat het huidige niveau behouden zal blijven en deze die een vermindering of stopzetting van de activiteit verwachten.