Profiel vrouwelijke zelfstandige ondernemers

Profiel vrouwelijke zelfstandige ondernemers

Bijna 1 op 3 van de zelfstandige ondernemers is een vrouw. Meer dan mannelijke ondernemers vinden we ze terug in de handel, horeca, persoonsverzorging en vrije beroepen. De grote meerderheid van de vrouwelijke zelfstandigen is gemotiveerd aan de slag en put voldoende leermogelijkheden uit de zelfstandige activiteit. Keerzijde van de medaille is het hoog percentage met werkstress en de problemen om werk en privé op elkaar af te stemmen. Dit blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête die de Stichting Innovatie & Arbeid in het voorjaar 2007 voorlegde aan 6000 Vlaamse zelfstandigen.