Pendelen en werkbaar werk

Een analyse op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2013

Wanneer de pendeltijd van werknemers toeneemt, dan neemt ook de kans toe dat werknemers het moeilijk krijgen om werk en privé in balans te houden. Ook is er een groter risico op motivatieproblemen en een moeilijk herstel van de psychische vermoeidheid die gepaard gaat met het werk. Dat blijkt uit de cijfers van de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, waarbij in 2013 ruim 17.000 werknemers werden bevraagd.