Organisatievernieuwing in de Vlaamse industrie. Trends 1998- 2001

Organisatievernieuwing in de Vlaamse industrie. Trends 1998- 2001

Nieuwe manieren om bedrijven te organiseren kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Maar hoeveel daarbinnen binnen de bedrijfsmuren ook echt te merken is, blijft vaak gissen. In 1998 voerde STV voor het eerst een ruim onderzoek uit dat daar een antwoord op gaf. Toen bleek dat bedrijven nieuwe vormen van werkorganisatie en bedrijfsvoering weten te smaken, maar met mate en wars van grote theoretische modellen. Een radicale breuk met het verleden was niet aan de orde.