Ondernemen en werken in tijden van corona

Om een zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis op bedrijven, sprak de Stichting Innovatie en Arbeid met tien bedrijven, zowel klein als groot en actief in verschillende sectoren. Hoe hebben ze de eerste maanden van de crisis ervaren? Wat is de impact op hun bedrijfsstrategie, de productie, de arbeidsorganisatie en de inzet van personeel?

De impact op de dagelijkse werking was groot en ging gepaard met veel emoties van angst en onzekerheid. De eerste zorg lag bij het personeel, zowel hun psychosociaal welzijn als om ze werkzekerheid te geven. Daarvoor bleek de snelle en eenvoudige invoering van de tijdelijke werkloosheid een essentiële maatregel. Veel ondernemingen spreidden de tijdelijke werkloosheid over het personeel zodat iedereen nog deels kon werken.  

Enkele gevolgen op langere termijn zijn al duidelijk. De online-verkoop is toegenomen, net als het belang van software-automatisering en telewerk. Digitale vergaderingen worden ervaren als goed voor praktische regelingen maar om complexe beslissingen te nemen wil men toch ‘in het echt’ vergaderen. Verschillende ondernemingen gaven aan dat ze belangrijke beslissingen daarom hebben uitgesteld.

Elk bedrijf komt deze crisis door ‘zoals het is’. Het houdt vast aan het type leiderschap en aan de manier van werken die het al kende. De impact van de crisis is zo groot en direct dat – vooral de grotere – bedrijven geen tijd hadden om naar een ander model van productie te gaan. Kleine ondernemingen hebben wel vaak een belangrijke verandering gekend in hun businessmodel, al hebben ze wel twijfels over de duurzaamheid daarvan op langere termijn. De onzekerheid maakt het moeilijk voor bedrijven om een toekomstvisie uit te bouwen. Het is niet duidelijk in welke op welke manier de tendensen die we zien,  zich verder zullen ontwikkelen.