Micro-ondernemingen in Vlaanderen. Ondernemerschap en organisatievernieuwing

Micro-ondernemingen in Vlaanderen. Ondernemerschap en organisatievernieuwing

Micro-ondernemingen zijn bedrijven met minder dan 10 werknemers.Ruim 80% van de werkgevers valt in deze categorie en deze ondernemingen zijn goed voor 325.000 jobs. STV-Innovatie & Arbeid brengt voor het eerst de aanpak van technologie, de werkorganisatie en het personeelsbeleid in dergelijke kleine bedrijven in kaart.Het studiewerk leert dat micro-ondernemingen met een groeistrategie vaker ook zullen innoveren. Zij investeren niet enekel in nieuwe technologieën, maar ook in de uitbouw van een organisatiestructuur en een personeelsbeleid.