Methodologie van de IOA enquête

In dit rapport wordt de methodologie van de IOA-enquêtes toegelicht en verantwoord. U vindt er de vragenlijst van de meest recente editie, de manier waarop de steekproeven worden samengesteld en de weging wordt toegepast. De methodologische keuze voor een telefonische enquête bij personeelsverantwoordelijken wordt gemotiveerd. Alle relevante documentatie zoals de aankondigingsbrief, het argumentarium voor de interviewers en de gedetailleerde responscijfers zijn er in opgenomen.