De klok rond.... Gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid

De klok rond.... Gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid

In Vlaanderen werken iets meer dan 200.000 mensen in ploegen. Zij werken op andere uren of momenten van de dag: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, ’s nachts, tijdens het weekend. Een kwart draait ploegen in een volcontinu systeem, 24u op 24, 7 dagen op 7. Werken in een volcontinue ploegensysteem houdt risico’s in voor de gezondheid en het sociale leven. De onregelmatige uren waarop ploegenarbeiders werken kunnen slaapproblemen en spijsverteringsproblemen veroorzaken door opgebouwde vermoeidheid, onregelmatig te eten en/of verkeerde eetgewoonten. Toch zijn er ook werknemers die al jaren in ploegen meedraaien en geen klachten hebben.Het beste ploegenstelsel bestaat niet. Elk stelsel heeft zijn sterke en zwakke punten. Maar ook elke ploegenarbeider zal andere accenten leggen. Wat voor de ene een probleem is, is voor de andere een voordeel. Met dit pakket willen we niet in de plaats treden van diegenen die betrokken zijn bij het vorm geven van ploegenstelsels. Een ploegenstelsel concreet invullen of verbeteren is een ondernemingsgebonden aangelegenheid met een eigen rol voor de verschillende partijen. Wij hopen wel dat het pakket een inspiratiebron of ondersteuning kan zijn in dit vaak ingewikkelde besluitvormingsproces.