Kenmerken van een innovatieve arbeidsorganisatie doorgelicht

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV onderzocht hoe Vlaamse ondernemingen en organisaties georganiseerd zijn. Werken zij met teams? Leidt dat tot minder of net meer leidinggevenden? Mogen werknemers zelf beslissen hoe en wanneer zij hun taken uitvoeren? Is er overleg met collega’s en leiding mogelijk? Is jobrotatie een optie? De Stichting ging na welke kenmerken van een innovatieve arbeidsorganisatie regelmatig voorkomen in Vlaamse bedrijven. Dit gebeurde op basis van de Ondernemingsenquête bij 1.651 ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. De respondenten waren bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken.