Informatiedossier werkbaar werk in de textielverzorgingssector. Risico-indicatoren en arbeidsorganisatie

Informatiedossier werkbaar werk n de textielverzorgingssector. Risico-indicatoren en arbeidsorganisatie

Met een representatief onderzoek bij de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector (1542 respondenten) wordt de invloed van organisatiekenmerken op werkbaar werk in kaart gebracht. De eerste hoofdstukken geven een beschrijving van: de doelstellingen, het onderzoeksmodel, de kenmerken van de textielverzorgingssector, de algemene resultaten van werkbaar werk in de textielverzorgingssector, de verschillen naar werknemersprofiel en de verschillen binnen het profiel van de sector. De kern van het informatiedossier zit in hoofdstuk 4 waar de statistische verbanden tussen 10 organisatiekenmerken en werkbaar werk geanalyseerd worden. De organisatiesleutels, zo genoemd omdat ze ‘wendbaar’ zijn en zo een invloed kunnen uitoefenen op werkbaar werk, zijn: de technologie, de ergonomie, de werkorganisatie, de werkverdeling, de kwaliteitszorg, het competentiemanagement, de leiderschapstijl, het loon, de arbeidstijd en de werkzekerheid.
In een laatste hoofdstuk wordt een typologie van al dan niet ‘werkbare’ bedrijven geconstrueerd op basis van de organisatiekenmerken: koploperbedrijven, peloton en staart. In koploperbedrijven hebben de werknemers minder gezondheidsklachten, het werkverzuim ligt lager en de verloopintentie is kleiner. Werkbaar werk loont.